Na místě zasahovaly profesionální jednotky z Přerova a Kojetína, kterým pomáhali dobrovolní hasiči z Lobodic.

„Zásah probíhal v protichemických oblecích, dýchací technice a dalších ochranných prostředcích. Prováděli jsme na místě neutralizaci pomocí uhličitanu sodného a část látky likvidovali sorbentem na bázi křemeliny. K úniku chemikálie mimo areál a do kanalizačních vpustí naštěstí nedošlo. Na místě jsme kontinuálně měřili pH a prováděli základní rozbory,“ popsal krajský mluvčí hasičů Radek Buryánek.

Včasným a profesionálním zásahem, který trval přes šest hodin, se podařilo zabránit poškození životního prostředí a minimalizovat škody.