„Událost byla oznámena na tísňovou linku v neděli 9. srpna ve 13:57 hodin. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Přerova, kteří po příjezdu zjistili, že osobní vozidlo je jednou polovinou zanořeno v Bečvě," uvedla mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková. Uvnitř auta nikdo nebyl a neunikaly z něj žádné provozní kapaliny. Automobil se do vody dostal po překonání asi osmi metrového srázu.

„Obtížný a velmi zarostlý terén ztěžoval hasičům práci. Velitel zásahu po konzultaci s řídícím důstojníkem zvažoval možnosti vyproštění vozidla," řekla dále mluvčí.

Jednou z variant bylo posunutí vozidla do lépe přístupných míst, nicméně hasiči nakonec tuto variantu zavrhli z důvodu možnosti úniku provozních kapalin do vodního toku.

K zásahu proto velitel povolal na místo potápěče z Olomouce i z Lipníku nad Bečvou, a také speciální techniku z Olomouce – technický automobil s hydraulickou rukou. Než speciální technika přijela na místo, hasiči museli vykácet asi dvacet metrů náletových dřevin, aby se technický automobil mohl dostat k místu zásahu. Potápěči poté navázali za střechu automobilu popruhy a technický automobil hydraulickou rukou vozidlo z řeky vyprostil.

„Hasiči na místě ukončili práci po čtyřech hodinách, činnost jim velmi ztěžovaly klimatické podmínky a fyzicky náročné kácení dřevin," uzavřela Vladimíra Hacsiková.