Josefa Hováda ke kostelu doprovázel početný průvod v čele s rodiči, prarodiči, nechyběli kněží, ministranti, družičky a krojovaní chlapci a dívky. Lidé se do Říkovic sjeli z okolí, ale i ze vzdálenějších krajů. Organizátoři nakonec odhadli, že se v místním parku, kde se mše konala, sešlo na osm stovek návštěvníků.

„Kněžství podobně jako manželství nekončí tím, že se pro ně jednou člověk rozhodne. Ale každý den se znovu a znovu učí a stává manželem, knězem. Znovu a znovu říká „ano“ a je věrný. Na to, že se člověk rozhodne jít cestou kněžství mají v jednadvacátém století vliv dvě věci. Jednak dobrý vzor kněze ve farnosti, který člověka formoval, vedl a byl mu učitelem a přítelem. A potom něco, co se odehrává uvnitř - a to je niterné, důvěrné a osobní,“ říká Josef Hovád, který působí od roku 2020 jako kaplan ve farnostech Bystřice pod Hostýnem, Bílavsko, Vítonice, Loukov a Rusava.

Na otázku, čím to je, že jsou dnes kostely spíše poloprázdné, odpovídá: „Možná se máme příliš dobře. Také během koronakrize jsem čekal, že se v člověku něco pohne. Možná ano - to uvidíme až s odstupem času. Obecně si ale myslím, že lidé nemají problém s Pánem Bohem. Často, když se bavím s lidmi, co nechodí do kostela, řeknou, že se modlí. Že věří. Ale mají problém s institucionalizovanou vírou. Chtějí zůstat v tom niterném „já a Bůh“. A k tomu kostel nepotřebují,“ vysvětluje.

Postoj těchto věřících prý chápe.

„Rozumím jim. Víra je totiž intimní záležitostí. Pak se ale můžu ptát: Projevuje se nějak navenek to, co mám uvnitř - to, v co uvnitř věřím? Pokud ano, tak je to skvělé,“ míní mladý kněz Josef Hovád s tím, že církev se podle jeho názoru musí neustále reformovat.

„Stejně tak jako každý člověk, který chce být pořád lepším a pracovat na sobě. To ale neznamená být se sebou věčně nespokojený. Naopak. Být vděčný za to, jaký jsem a kým jsem. A přijmout to jako obrovský Boží dar. Umění pracovat na sobě je úkolem stejně tak pekaře, jako prezidenta. Protože dobrým člověkem se stávám tehdy, když se umím dobře chovat k lidem,“ uzavírá mladý kaplan Josef Hovád.