Výstava je výsledkem spolupráce geologů tří moravských muzeí – Muzea Prostějovska v Prostějově, Vlastivědného muzea v Olomouci a Muzea Novojičínska v Novém Jičíně, která poskytla všechny vystavené předměty ze svých sbírek.

Autoři výstavy se snaží podat návštěvníkovi ucelené informace o rozmanitosti životních forem v různých obdobích geologické historie Země. Připraveno je 14 informačních panelů, které doplňují předměty vystavené ve vitrínách.

Pojetí panelů je netradiční, nesou názvy jako „Na třetihorní pláži“ (pojednávající o organismech, které se vyskytovaly v minulosti dokonce i na „plážích“ v okolí Prostějova a Olomouce) nebo „Rohy boha Amóna“ (představuje amonity – nejdokonalejší hlavonožce, ovládající druhohorní moře). Málo známé a mnohdy i záhadné organismy přibližují panely „Podivní živočichové“ a „Uklízeči moře“. Na panelech „Kamenný herbář“ a „Karbonské pralesy“ je uvedena předlouhá historie rostlin.

Další panel „Hodiny geologů“ seznamuje s geologickým časem a v jeho průběhu s výskyty hlavních skupin rostlin a živočichů. Výstavu uzavírá poněkud smutečně laděný panel „Velká vymírání“, ve kterém se loučíme s vyhynulými organismy, známými jen z fosilního záznamu.

Vystaveny jsou mnohdy unikátní a cenné zkameněliny od nejstarších geologických období až po nejmladší čtvrtohory. V úvodu je objasněn vznik zkamenělin a jejich klasifikace i s charakteristickými ukázkami.

Návštěvníka jistě zaujme zvláště kolekce trilobitů z klasické oblasti českých prvohor Barrandienu, dále velmi zajímavé ukázky druhohorních hlavonožců, zkamenělých ryb, prvohorní flóry i méně známých, převážně vyhynulých, skupin organismů.

Výstavu doplňuje iluze pravěkého moře jako významného geologického fenoménu, který je na Moravě úzce spojen s regionem Prostějovska a objevil se zde v geologické minulosti dokonce několikrát.

Z období devonu známe lokalitu Čelechovice na Hané s četnými nálezy mořské fauny – korálů, stromatopor a trilobitů. Třetihorní moře (se zástupci červených řas, korálnatců, ústřic a hřebenatek) zanechalo své stopy na řadě lokalit (Hluchov, Laškov, Slatinky), které byly v minulosti zkoumány předními paleontology.

Závěr výstavy je věnován zástupcům nejmladších čtvrtohorních savců. Improvizované jeskyni s „pravěkými malbami“ žáků Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově dominuje úplná lebka jeskynního medvěda. Mamuty – nejznámější zástupce velké fauny – připomínají fragmenty velkých kostí, stoličky a kly.