Výstava byla zahájena v sobotu 25. srpna slavnostní vernisáží v čerstvě zrekonstruované Zámecké konírně v Hustopečích. Úvod byl stylový – zámecká paní v historickém kostýmu předala slovo starostce městyse Júlii Vozákové. Odborný výklad k vystaveným fotografiím a historii soch pak podal Jiří Gregorek. Autorem fotografií je Vlastimil Vahala.

Soubor čtrnácti barokních soch z poloviny osmnáctého století je opředen několika tajemstvími. Dosud není jasné, odkud pochází kámen, z něhož jsou sochy vytvořeny. Kromě toho je ale jejich vznik opředen pikantní pověstí, kterou historici vyvracejí a která praví, že za vznikem souboru soch stojí karetní vášeň zámeckého pána Aloise Arnošta Podstatského z Prusínovic.

„Pověst je pouhým výmyslem, založeným na faktické existenci pánů, kteří v polovině osmnáctého století žili v tomto kraji. Když však pohlédneme do obličejů soch, překvapí nás u některých výrazné osobité rysy, tolik vzdálené idealizovaným obličejům svatých. Není těžké si představit tyto hlavy na ramenou postav barokních šlechticů,“ uvádí ve své diplomové práci Marcela Kleckerová.

Hustopečské sochy nedávno prošly rozsáhlou rekonstrukcí za více než pět milionů korun Jak uvedl Jiří Gregorek ve svém materiálu k výstavě Historie opravy soch, sochy prodělaly od svého vzniku několik oprav, první koncem 19. století. Jsou totiž z nekvalitního jemnozrnného pískovce, který mámalou trvanlivost.