„Na výstavě s názvem Umění žít zhlédnou milovníci výtvarného umění na tři desítky děl. Vybrali jsme je především z autorčiny tvorby posledních patnácti let a v našem městě budou k vidění poprvé,“ přiblížil kurátor výstavy Kamil Lukeš.

Dílo Dany Hlobilové je možné rozdělit do několika částí a témat. V první části s názvem Vzpomínky z cest zachycuje autorka postřehy ze svých četných studijních cest - především do Francie a Itálie.

„Nejen, že architekturu umělecky zobrazovala, ale byla i její znalkyní a do svých obrazů vkládala věrně zobrazené architektonické prvky, které kombinovala a seskupovala do uměleckých koláží,“ doplnil Kamil Lukeš.

Zajímavou kapitolou tvorby, která prochází celým autorčiným uměleckým životem, jsou Vzpomínky na hudební skladatele 19. a 20. století, jež bude možné na výstavě také zhlédnout. V poslední části pak návštěvníci spatří abstraktní tvorbu Dany Hlobilové.

Zřejmě nejznámější prací malířky je spolupráce na projektu skleněné Zpívající fontány pro světovou výstavu v Bruselu v roce 1958, za což dostala významné ocenění. Úplně poprvé bude v Přerově prezentován jeden z malířsky pojatých návrhů fontány.

Výstavu doplní také životopis umělkyně, která loni v květnu oslavila devadesáté narozeniny, a také fotografie z jejího života.

Zajímavostí je například to, že byl dědeček Dany Hlobilové jedním z prvních ředitelů přerovské chemičky. Výstava v muzeu potrvá až do 16. června.