Základem této výstavky jsou rodinné fotografie a archivní dokumenty. Výstava bude v Domečku přístupna do 19. května.

Návštěvníci si na výstavě mohou připomenout, kdo byl Jan Neff. Ten se narodil 6. května 1832 v Lipníku nad Bečvou. Byl to nejen významný obchodník a zakladatel českého obchodnictví, ale jako vlastenec měl porozumění i pro vše krásné a ušlechtilé.

Také na své rodné město nikdy nezapomínal. Při svém rodném domě vystavěl ve dvoře a na zahradě pro sebe a svou rodinu pěknou vilu, kde se často projednávaly důležité věci pro Lipník nad Bečvou.

Jan Neff se snažil přispívat k rozvoji umění a vzdělání. V jeho domě se také dostávalo přátelského přijetí mnohým českým umělcům a spisovatelům, ale nejen přijetí, nýbrž i štědré podpory. Zejména počátky umělecké kariéry Antonína Dvořáka byly značně ovlivněny přátelstvím a podporou manželů Neffových. Roku 1905 přijel Jan Neff na prázdniny opět do Lipníka a zůstal zde navždy.

Zemřel 26. srpna a byl také v Lipníku pochován, jak bylo jeho přáním. Osudy celého rodu pak popsal ve známé románové pentalogii jeho vnuk, spisovatel Vladimír Neff.

Blíže se s rodinou a životními osudy lipnického rodáka Jana Neffa můžete seznámit na výstavě rodinných fotografií a dalších materiálů v Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Vystavené fotografie a dokumenty jsou z pozůstalosti vnučky Jana Neffa, Taťány Jaškové, a dalšími archiváliemi pak přispěl přerovský okresní archiv.