To vše a mnoho dalších vzácných písemností si mohou zájemci prohlédnout na výstavě s názvem Archiv města Lipníka.

Výstava, která se váže k historii města, je k vidění ve výstavním sále Městské knihovny – v takzvaném Domečku – až do úterý 22. dubna. „Výstava je uspořádána k letošnímu výročí první písemné zmínky o Lipníku v roce 1238,“ upřesnila mluvčí lipnické radnice Magdalena Gladišová.

Podle ní archivní fond Lipníku obsahuje celkem 8034 inventárních jednotek. „Z tohoto množství jsme na výstavu vybrali pouze zlomek, který reprezentuje vývoj městské správy v Lipníku, jeho písaře a určité kategorie archiválií z činnosti městské správy, zvláště v období do roku 1848,“ doplnila mluvčí Gladišová.

Na výstavě je k vidění nejstarší archiválie z fondu, kterou je Kniha testamentů založená v roce 1482. Ta je spojená se sirotčím rejstříkem a záznamy o jednání před purkmistrem a konšely.

„Zajímavá svým obsahem je ale i takzvaná Černá kniha neboli Kniha vyznání mučených z let 1594 až 1672,“ sdělila Magdalena Gladišová.

Představen je na výstavě také Pamětní rejstřík primátora Martina Zikmundka, Kniha osobních záznamů strážnického a lipenského měšťana Jana Sokola, Kronika radního písaře Bernarda Františka Hejdučka založená v roce 1720 či Pamětní kniha lipenských měšťanů Jana Foltýna staršího a mladšího založená v roce 1769.

„Na výstavě je připomenut i městský archivář Jakub Mráček, jehož péčí byly archiválie uchovány,“ upřesnila Gladišová. Lipnická radnice hodlá v létě u příležitosti letošního výročí 770 let od první písemné zmínky o Lipníku vydat publikaci, jejímž autorem bude pracovník Muzea Komenského v Přerově Lubor Maloň.

„Připravovaná publikace vychází z přednášek, které jsem uskutečnil od února do května loňského roku v Domečku Městské knihovny v Lipníku nad Bečvou. Celý cyklus čtyř přednášek nesl souhrnný název Putování dějinami. Město Lipník v proměnách staletí,“ vysvětlil Maloň.