Přerované ji znají především jako autorku sochařské výzdoby Tyršova mostu. Navrhla a zhotovila bronzové skulptury zubra, ptáka a betonové stromy. Na výstavě s názvem „Bytosti a charaktery" ale představí svou tvorbu ze skla.

„Chtěla jsem, aby měli lidé možnost poznat její typickou tvorbu – sochy a objekty ze skla," přiblížila kurátorka připravované expozice Marta Jandová. Ivana Šrámková vystavovala svá díla v řadě evropských zemí, ale také v USA.

Výstavní síň Pasáž vznikla přebudováním prostor, ve kterých v minulosti sídlilo Městské informační centrum. Oko návštěvníků upoutá už z Kratochvílo­vy ulice.

„Lidé vidí dovnitř a přirozeně sem přijdou. Prostory byly zrekonstruovány s tím záměrem, aby se zde mohly pořádat i jiné akce – třeba autorské čtení či přednášky," řekla.

V chodbičce, spojující hlavní se zadní místností, bude umístěna další zajímavá expozice, věnovaná historii přerovské pasáže. „Uspořádali jsme ji ve spolupráci s historikem Jiřím Lapáčkem. Lidé na ní zjistí informace o historii této stavby, ale také zajímavosti ze života živnostníků a budou zde i původní plány prostor," upřesnila.

Od tohoto týdne jsou ve výstavní síni k vidění zajímavé fotografie Martina Blaťáka, které pořídil během svého studijního pobytu ve Francii. V zadní části jsou pak umístěny kresby dětí, které se zúčastnily výtvarné soutěže u příležitosti 90. výročí založení klubu esperanta v Přerově. Výstava dětských prací potrvá do 13. září.