„Významná malířská rodina, jejíž členové se podíleli na vývoji výtvarného umění na střední Moravě už od čtyřicátých let minulého století, patří už třetí generaci k uznávané tuzemské umělecké špičce," přiblížila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Nejstarším z rodu je malíř a kreslíř František Šnajdr, který pochází z Toveře u Olomouce. Byl to právě on, kdo přivedl už v raném věku k zájmu o výtvarné umění svého syna a později i vnuka.

„Název výstavy – Spřízněnost – můžeme chápat nejen jako metaforické vyjádření tvůrčí i lidské spřízněnosti tří umělců, ale také jako pobídku k naslouchání vlastnímu příběhu, protože v jeho podtextu zaznívají i tóny osudovosti," nastínil kurátor výstavy Miroslav Schubert z olomoucké Galerie Caesar, která se spolupodílela na přípravě přerovské expozice Šnajdrů.

Právě motivem osudovosti se dá nejvýstižněji charakterizovat tvorba Františka Šnajdra, přestože jeho převážně krajinářské dílo je na první pohled plné optimismu a zářivé barevnosti. V devatenácti letech přišel o obě ruce a díky své nezměrné vůli se po řadě operací začal učit kreslit a o něco později i malovat.

V okolí jeho rodné Toveře vznikaly nesčetné oleje, tempery, akvarely a lavírované tuše, oslavující nenápadný půvab rovinaté Hané. V té době už však stál na prahu tvorby jeho starší syn Miroslav Šnajdr st., jenž patří už od poloviny šedesátých let mezi přední malíře své generace. Také jeho tvorba je úzce svázána s pocitem nezvratné osudovosti, ale narozdíl od otcových děl se v řadě jeho obrazů projevuje mnohem otevřeněji.

Svá díla představí také jeho syn Miroslav Šnajdr ml., který patří k výrazným figuralistům své generace.

„Na Mirkově formálním i námětovém pojetí zobrazení si lze v konfrontaci s tvorbou jeho děda a otce velmi dobře uvědomit, jak se za posledních šedesát let proměnil nejen samotný smysl výtvarného umění, ale také, jak se radikálně změnila struktura celé společnosti," zhodnotil jeho umělecké počínání Ladislav Daněk z Muzea umění v Olomouci. Celou expozici vkusně doplňují ručně vyráběné šperky z korálků a drátů od mladé přerovské výtvarnice Nely Greisslerové.