U Pavla Dobeše, rodáka z Frýdlantu, dominuje vlastní tvorba, interpretovaná za doprovodu akustické kytary, převážně dvanáctistrunné.

Písně jsou melodicky i harmonicky velmi prosté, hlavní důraz je kladen na text, kytara hraje doprovodnou roli.