Návštěvníkům muzeum také nabídlo doprovodný pestrý program. Od desáté hodiny ranní až do pozdních odpoledních hodin probíhal doprovodný program.

Sváteční dopoledne zpříjemnilo vystoupení Smíšeného pěveckého sboru Vokál z Přerova a pěveckého sboru Rozkvět z Prievidze (SK), který měl v repertoáru madrigaly Bohuslava Martinů, lidové písně a také spirituály.

Program obohatilo také vystoupení folklorních souborů a Dětského folklorního souboru Trávníček a Folklorního souboru Haná z Přerova. Program byl opravdu bohatý, takže mimo hudebních a tanečních vystoupení nechyběla ani dramatická tvorba.

Loutkové divadlo Přerovský Kašpárek uvedlo komedii plnou omylů Pláštěnka od neznámého francouzského autora. Na závěr celého programu mohli návštěvníci Muzea Komenského také zhlédnout klasické divadelní představení spolku Divadla Dostavník z Přerova, inscenaci Nejstarší řemeslo aneb Natoč ten gramofon, nepříliš veselou komedii pro pět žen a jeden gramofon v režii Vlasty Hartlové.

Tomáš Indrei