Čtyřdenní nabitý program v Radslavicích začne v pátek 3. července slavnostním zahájením v Kulturním domě. Od osmi hodin večer pak diváky pobaví Soubor Dostavník, který vystoupí s divadelním představením nazvaném Nejstarší řemeslo aneb natoč ten gramofón.

Program bude v sobotu pokračovat od třinácti hodin, kdy si všichni přítomní připomenou devadesáté výročí úmrtí radslavického rodáka, učitele a spisovatele Františka Slaměníka.

Na druhou hodinu odpolední pak pořadatelé připravili zábavné folklorní odpoledne s názvem „Bodrý Hanák všude bratry má“. Ve sportovním areálu Sokola Radslavice vystoupí Folklorní soubor Radslavičan, pěvecký soubor Przysienczanki z polského Proszkowa a Hanácký soubor Hatě Tovačov.

Hudební odpoledne zakončí Krojovaná dechová hudba Věrovanka. Sobotní večer bude od osmé hodiny ve znamení taneční zábavy, na které zahraje skupina Axel z Olomouce.

Třetí den slavností začne o půl jedenácté nedělní Slavnostní mší svatou v chrámu páně sv. Josefa. Přímo z kostela se pak diváci mohou přesunout na hasičské odpoledne, na kterém bude k vidění soutěž ručních koňských stříkaček a sportovní víceboj hasičských družstev, kterého se mohou zúčastnit všichni odvážní zájemci. Letošní Cyrilometodějské slavnosti v Radslavicích zakončí v pondělí 6. července fotbalový turnaj v malé kopané.

Po celou dobu slavností je připraven nejen program pro dospělé, ale i pro děti. Ty se mohou těšit na skákací hrad nebo nafukovací atrakci Sumo k zápasení.

(svr)