Z došlých žádostí byly vybrány tři organizace, kterým by Era ráda udělila grant. Lidé si mohou najít tu, která je jim nejbližší, a přispět libovolnou částkou na její projekt.

Era pak mezi ně rozdělí 115 tisíc korun.

Svůj čas věnují nemocným

Era pomáhá regionůmJednou z vybraných organizací je JIKA Olomoucké dobrovolnické centrum, o. s. Projekt zajišťuje činnost dobrovolníků, kteří pečují o dlouhodobě hospitalizované a nemocné lidi.

Pacientům se věnují jednotlivě v jejich volném čase a kromě doprovodu na procházkách či společnosti při odpočinkových aktivitách jim pomáhájí při práci na počítači.

Někteří také zajišťují jednorázové kulturní a zábavné programy.

Dobrovolníci pravidelně docházejí za pacienty do Vojenské nemocnice v Olomouci, Psychiatrické léčebny ve Šternberku a Odborného léčebného ústavu v Moravském Berouně.

Ostatní dobrovolníci pracují v různých sociálních zařízeních města.

První pomoc na divadle

Příspěvek od Ery obdrží také Oblastní spolek Českého červeného kříže v Prostějově. Ten se zaměřuje na netradiční výuku dětí a formou divadelních představení je už od nejútlejšího dětství seznamuje s tím, jak poskytnout první pomoc.

Od ledna do října 2013 odehráli členové spolku celkem šedesát pět představení s názvem Jak sněhuláček záchranář ošetřoval medvídka Popletu.

Z finančního výtěžku divadel pak spolek dotuje asistenční služby pro seniory a také pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Díky příspěvku bude možné hrát představení i na dalších místech České republiky a rozšířit také služby pro seniory.

Škola získá nové okapy

Nové okapy budou moci zakoupit v prostějovské budově, kde sídlí Střední, základní a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Budovu získala škola od města Prostějov v roce 1998 a využívá ji společně s organizací LIPKA, která provozuje denní stacionář pro handicapované klienty.

Škola se snaží integrovat do společnosti handicapované děti a připravit je pro samostatný a soběstačný život. V rámci výuky nabízí i rehabilitační program a speciální terapie. Rodičům pomáhá například také s dopravou dětí do školy i ze školy. Budova byla v roce 1999 zčásti rekonstruována, okapy i venkovní fasády jsou však původní.

Více informací najdete na www.erapomaharegionum.cz