Jan IV. z Pernštejna, zvaný Bohatý, (14. listopadu 1487 – 8. září 1548) byl moravský a český šlechtic a vůdce české stavovské nekatolické opozice. Zastával úřad moravského zemského hejtmana.

Ve svých devatenácti letech se stal nejvyšším komorníkem zemského soudu v Brně a krátce poté nejvyšším moravským hejtmanem.

Po smrti bratra Vojtěcha z Pernštejna 1534 převzal Jan i česká panství a stal se jedním z nejbohatších pánů v zemi. Byl také včele stavovské opozice a české novoutrakvistické šlechty, hlásící se k reformaci luterského typu.

Již otec Jana z Pernštejna, Vilém z Pernštejna (1436 – 8. duben 1521), udělil stejné právo vařit a šenkovat pivo jako mají dolní měšťané, měšťanům kteří se usadili na kopci (později Horním městě). V roce 1518 bylo toto výsadní právo rozšířeno na všechny přerovské občany vlastnící dům.

Představovaná listina z 24. června 1541, sepsaná Janem z Pernštejna na Tovačově, tato práva omezuje a přímo se v ní píše „ nebude dále uděleno žádnému z obyvatelů přerovských výsady vařit a šenkovat pivo, kromě domu Václava Motyčky."

Tedy vařit a šenkovat pivo mohly jen domy, které tuto výsadu již získaly dříve, čímž omezil konkurenci a povznesl městskou pivovarnickou živnost. Další část listiny, věnovaná hostinským z Přemostí. Nařizuje platit čtyři kopy grošů Přerovským za to, že v předmostí nešenkují jen piva z Přerova.

Vystavení listiny bude předcházet od 15 hodin slavnostní historické předání listiny Janem z Pernštejna „purkrabímu města Přerova". Rolí Jana z Pernštejna a pana purkrabího se ujali pracovník Muzea Komenského a kurátor výstavy „140. let pivovaru Zubr – časy se mění, chuť zůstává" Kamil Lukeš a symbolicky za nejstarší fungující přerovský pivovar, pivovar Zubr, Petr Hermely. Každý návštěvník, který prokáže, že je nositelem jména Jan nebo Jana, získá dárek od pivovaru Zubr. Výstavu si návštěvníci mohou prohlédnout až do 22. července.