Autorem obrazů je malíř, kreslíř, ilustrátor, tvůrce objektů a prapodivných hudebních nástrojů i bývalý kapelník skupiny důchodců Jarní vůně – Petr Válek, který na vernisáži nebude chybět.

„Výtvarné tvorbě se soustavně věnuje od roku 1997, profesionálně od roku 2004. Je štědře obdařený obrazností prostoupenou laskavým humorem, který zdárně uplatňuje i v dílech, ve kterých je téma drsné nebo baladicky smutné. Jemný humor proniká jeho veškerým světem – každodenním i tvůrčím. Snad proto je jeho dílo tak chápané a žádané,“ prozradila kurátorka výstavy Marta Jandová.

Umělec střídá techniky i různé styly, ke kterým se postupně vrací.