Jejíkřest se koná v pátek 16. listopadu v 17 hodin v sále Základní umělecké školy A. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou.

Vzorem mu byla matka

Jaroslav Polka se narodil 9. listopadu 1938 v Soběchlebích. Byl jediným synem manželů Anny a Ondřeje Polkových. Anna Polková, rozená Václavíková pocházela z Horních Nětčic.

Pro svého syna byla v mnohém velkým vzorem a inspiračním zdrojem. Čerpal u ní lidovou slovesnost, ale také moudrost.

Otec Ondřej, původem Slovák, obchodoval s koly a šicími stroji. Ze Soběchleb do Lipníku nad Bečvou se Polkovi odstěhovali během druhé světové války.

K trvalému pobytu se v tomto městě přihlásili v roce 1944, s bydlištěm na náměstí Dr. E. Beneše (nyní T. G. Masaryka), v domě č.p. 78, u manželů Sotorníkových.

Jaroslav Polka byl jako malé dítě drobné postavy. Starost o jeho zdraví a dobrý vývoj měli nejen rodiče, ale i babička Aloisie Václavíková, rozená Pokorná (1876 – 1958), pocházející z Dolních Nětčic, později žijící v Horních Nětčicích.

Jaroslav Polka na tuto babičku s láskou a vděčností často vzpomínal. V duchu jí děkoval za péči a starost, když byl jako dítě slabý a často churavý. Věřil, že z dětských nemocí a nechutenství ho „na nohy“ postavilo kozí mléko, které mu často podávaly maminka i babička.

Do školy začal chodit v Lipníku nad Bečvou. Pro vážné zdravotní potíže patřil v tělocviku k „necvičícím“. Jako 19letý byl ze stejných důvodů uznán neschopným vojenské služby.

Uměl se radovat ze života

Po absolvování základní školy začal pracovat nejprve jako dělník v Sigmě Hranice a později v podniku Kazeto v Lipníku nad Bečvou. V třiapadesáti letech odešel pro pohybové obtíže do invalidního důchodu s průkazem ZTP.

Následně se u něj objevily i silné diabetické problémy, bércové a žaludeční vředy, a prodělal dva infarkty. Přes značné zdravotní potíže se však uměl těšit ze života.

Měl hodně přátel, spoustu zálib a koníčků. V mládí rád cestoval a trampoval. K jeho koníčkům patřilo také fotografování, hra na kytaru a akordeon.

Aktivně byl činný i při estrádních vystoupeních v Lipníku nad Bečvou, v programech tehdejšího národního podniku Kazeto. Mimo kulturní dění se zajímal také o pěstování a užívání léčivých bylin a o chov drobného domácího zvířectva.

Sbíral pohádky a pověsti

Velkou Polkovou láskou byla četba, hudba, historie a samozřejmě Záhoří. Obdivoval i ctil sakrální stavby a literaturu s náboženskou tematikou. Sbíral a zapisoval nejen pohádky a pověsti, ale rovněž národní písně, zvyky, obyčeje a krajové recepty jídel.

Pohádky a pověsti zapisoval tak, jak je slyšel vyprávět od maminky Anny a babičky Aloisie a od mnoha místních vypravěčů z Lipníku nad Bečvou i z obcí na Záhoří.

Začal publikovat pověsti

Na začátku devadesátých let začal své pověsti publikovat v Přerovsku, Novém Přerovsku, Hanáckých novinách, Hanáckém kalendáři, Hanáckém týdnu, Novém zpravodaji města Přerova, Lipenském regionu, Lipových listech a jinde.

V roce 1992 vyšly jeho Pověsti malého městečka v edici Lipové listy vydavatele Miroslava Berky, v grafické úpravě Jany Krejčové.

V roce 1993 byla vydána Hrst pohádek ze Záhoří jako soukromý tisk při příležitosti národopisné slavnosti Záhoří v Dřevohosticích, na pokračování potom vycházely v tehdejším měsíčníku Lipenský region pověsti a pohádky z rozepsané knížky Jaroslava Polky „Smích a pláč moravského městečka“.

U příležitosti šedesátých narozenin Jaroslava Polky uspořádala v červnu 1998 Městská knihovna v Lipníku nad Bečvou na zdejším náměstí první ročník Slavností vodníka Kašňáka, na kterém vystoupili žáci mateřských a základních škol.

Letošní ročník byl obohacen o vystoupení Na lipenským rynku aneb Pohádka o vodníku Kašňákovi v podání místního folklorního souboru Maleníček a s doprovodem dětské cimbálové muzičky ZUŠ Antonína Dvořáka z Lipníku nad Bečvou.

Jaroslav Polka zemřel 22. července v roce 2000 v Lipníku nad Bečvou a pochován je na místním hřbitově. Právem byl zařazen mezi třiapadesáti osobnostmi do kalendáře pro rok 2008, který v letošním roce vydalo město Lipník nad Bečvou.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika