„Koncerty musíme přesunout na jaro 2018. O náhradních termínech budeme včas informovat,“ konstatoval pořadatel Milan Papežík.

Vstupenky zůstávají v platnosti i na nové termíny nebo mohou být vráceny v místě zakoupení, a to do konce letošního roku.