Právě kvůli němu spojily své síly děti z Brandýsa nad Orlicí a Přerova a zachytily svými kresbami portrét šlechtice. Z jejich děl vznikla originální výstavní kolekce, jež bude k vidění od 12. května do 20. června v přerovské Výstavní síni Pasáž. Expozice bude poté převezena do Brandýsa, kde se Karel starší ze Žerotína v roce 1564 narodil.

„Výstava je součástí projektu Po stopách Žerotínů, na kterém se podílíme s Olomouckým krajem. Do této doby jsme vydali knihu o Žerotínech, uspořádali putovní výstavu o jejich historii či zorganizovali setkání historiků," řekl přerovský primátor Jiří Lajtoch.

Školáci dostali obtížné, ale jasné zadání – měli nakreslit podobu Karla staršího ze Žerotína v současných „kulisách" svých měst, vnést do svých děl fantazii i mírnou nadsázku. A malí výtvarníci nezklamali.

Děti z Přerova šlechtice nejčastěji postavily před zámek, ale také na Tyršův most, je vyobrazen na nádraží, před Městským domem a nebo dokonce před komíny chemičky Precheza.

„Také jsem ho původně chtěla nakreslit před zámkem, protože vím, že v něm Karel starší žil i zemřel. Nakonec jsem ho ale vyobrazila v městském parku Michalov. Je tam krásně – a myslím, že by se tam líbilo i šlechtici," řekla dvanáctiletá Martina Lenochová ze Základní školy Velká Dlážka.

Ani děti z Brandýsa nad Orlicí se nenechaly zadáním zaskočit a bílou čtvrtku papíru zaplnily originálními obrázky. „Naši školáci nejčastěji Karla staršího ze Žerotína vyobrazili před Pomníkem Jana Amose Komenského, před sokolovnou, u rehabilitačního ústavu, v altánu, na náměstí i na nádraží," přiblížil ředitel brandýské základní školy Miloslav Dušek.

Starosta Brandýsa nad Orlicí Petr Tomášek přijede v pondělí 12. května do Přerova, aby tu v pět hodin odpoledne osobně zahájil výstavu, která má název Karel starší slaví…a děti malují. „Jsem rád, že k popularizaci tak významné postavy našich dějin dojde i tímto způsobem. Náš nejslavnější rodák je v povědomí lidí – nejen našeho města – tak trochu ve stínu Jana Amose Komenského, kterého tu připomínáme pamětní síní, pomníkem i přírodním labyrintem. Díky letošnímu výročí a výstavě se podaří osobnost Karla staršího přiblížit i mladé generaci – a nejen jí," dodal Petr Tomášek. 

Nove Přerovsko - videoobrázek