„Dramaturgie výstav ctila osvědčený model, kdy je vhodné střídat obrazové výstavy s fotografickými či vzpomínkovými tak, aby si nejen milovníci výtvarného umění, ale i přerovští patrioté, našli během celého výstavního roku v galerii svůj objekt zájmu. Praxe tento trend potvrzuje," uvedla vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová.

Nejvyhledávanější výstavou se stala expozice Petr Markulček 70, pořádaná při příležitosti městských hodů.

„Jeho figurální tvorbu přišly zhlédnout tři tisíce návštěvníků, výstavu ukončila slavnostní derniéra v den Markulčekových nedožitých sedmdesátých narozenin 20. září," doplnila Lada Galová.

Taktéž zaujala dubnová expozice nestora slovenského konstruktivismu Milana Dobeše, který se tak s autorskou výstavou vrátil do rodného Přerova po dlouhých dvaatřiceti letech.

„Prezentovali jsme desítky exponátů z jeho věhlasného ateliéru pod bratislavským hradem. Malíř, sochař a grafik Milan Dobeš představil nejen svoji grafickou tvorbu, ale také prostorové objekty, pulsující optické struktury či řezané koláže," vzpomněla Galová.

Pozornost opět poutala květnová výstava absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy v Přerově, proto bude každoročně jaro v galerii zaslíbeno právě mladým talentovaným výtvarníkům. Ve výstavních prostorách nechyběl ani kreslený humor Lubomíra či fotky tanečníků v kulisách města během různých ročních obdobích.

Galerie v létě přispěla k oživení veřejného prostoru na Horním náměstí pořízením piana do zámeckého příkopu, koncem roku přišla s novým projektem výpůjčního koutku knih ve výstavních prostorách.