Výtvarný obor ZUŠ B. Kozánka pořádá absolventskou výstavu prací na profesionální úrovni vůbec poprvé.

„Při výuce našich žáků se zabýváme jak tvorbou tématickou, která rozvíjí fantazii a schopnost výtvarného sebevyjádření, tak i studiemi podle skutečnosti, zvláště ve vyšších ročnících," vysvětlil vedoucí výtvarného oboru Vladislav Časta. Každý rok podle něj obor navštěvuje na dvě stě padesát žáků.

Smyslem výstavy je představit ty nejzdařilejší práce, které žáci vytvořili během uplynulých let.

„Během studia okusí všechna odvětví, od samotné kresby, přes malbu a keramiku až po grafiku. Při malbě se navíc rozvíjí barevné cítění a dovednost stylizace," přiblížila učitelka výtvarného oboru Lenka Březinová. Studenti ale můžou proniknout také do tajů sochařského modelování, tvorby reliéfů či portrétní a figurální plastiky. Průřez jejich tvorbou bude v Galerii města k vidění až do poslední květnové neděle.