Dívčí válka se v různých hereckých alternací hraje už několik let.

„Dívčí válku jsem psal, tak říkajíc, českému národu na míru. Jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká. Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice," říká o inscenaci František Ringo Čech, který se na jevišti představí v jedné z rolí.