„Kromě zajímavých informací o životě a díle obou slavných biskupů jednoty bratrské si lidé mohou prohlédnout předměty ze 16. a 17. století, které pocházejí ze sbírek muzea," uvedla přerovská komenioložka Helena Kovářová.

Mezi předměty, které stojí za zhlédnutí, patří například cínová mísa na polévku pro šestinedělky, která je v českém prostředí dochována jen vzácně. Část expozice je věnována tradici Komenského, jehož podobizna či výjevy ze života bývaly námětem pohlednic, bankovek nebo poštovních známek.Výstava, věnovaná osobnostem jednoty bratrské v Přerově – J. A. Komenskému a J. Blahoslavovi, je k vidění v prostorách Muzea Komenského v Přerově.

Nechybí ale ani připomenutí významných osobností Přerova – zakladatele muzea Františka Slaměníka, jenž shromáždil úctyhodný počet Komenského děl a díky němuž se stal Přerov centrem komeniologie, ale také Josefa Krumpholce. Expozice přibližuje i osudy přerovských pomníků Komenského a Blahoslava.

Ve výstavních prostorách je k vidění i obraz, zapůjčený z Národní galerie v Praze. Olejomalba slavného českého malíře Jaroslava Čermáka má podobný osud jako Rembrandtův obraz.

Neexistuje totiž písemné potvrzení autora o tom, že tvář učence na obrazu skutečně patří Janu Amosi Komenskému. U Rembrandta se diskutovalo o rabínovi, v případě Jaroslava Čermáka se objevila teorie, že se jedná o kardinála.

„Tomu by odpovídala červená barva šatů, nikoli však typ pokrývky hlavy. V současnosti se ale odborníci shodují, že Jaroslav Čermák namaloval zamyšlenou postavu J. A. Komenského. Vždyť v roce 1850, kdy obraz vznikl, budila osobnost Komenského mezi českými učenci velký zájem," vysvětlila Helena Kovářová.

Jaroslav Čermák navíc čerpal náměty z historie reformace i pro své další obrazy – například Husité bránící průsmyk nebo Po bitvě na Bílé Hoře – Protireformace.

Doba, po kterou si mohou návštěvníci unikátní obraz v expozici prohlédnout, je omezena pouze na několik měsíců. Příští rok se totiž plánuje dočasné uzavření expozice v souvislosti s plánovaným restaurováním empírové nástropní malby ve výstavní místnosti.