Pokud tento orchestr nevydrží hrát třeba dalších padesát roků, nemusí se obávat, že by upadl v zapomnění. Postaral se o to v závěru loňského roku vydaný almanach k padesátému výročí založení orchestru.

Ten je doplněn také řadou fotografií a kreslených obrázků. Stačí si jej i po mnoha letech přečíst a zájemce tam najde všechno.

„Ve zhruba dvousetstránkové publikaci jsou zachyceny záznamy od založení orchestru v roce 1958, kdy nesl první název Dixiland XI. A, až po současnost. Jsou v ní popsána všechna důležitá vystoupení a vše, co se za padesát let kolem orchestru významného nebo zajímavého událo,“ informoval jeden ze zakládajících členů souboru Otakar Smejkal, který z kroniky a dalších zdrojů sepsal do almanachu historii orchestru.

O předmluvu se postaral přerovský primátor Jiří Lajtoch, ale činili se i členové a pamětníci Academic Jazz Bandu. Ti v almanachu dokázali, že stejně jako hudební nástroj se nebojí vzít do rukou i pero.

Čtenář se tak může dovědět nejen něco humorného, co se kolem kapely událo, ale také poznat komplikace, které muzikanti poznali na zájezdech za hranice do dříve rozdělené Evropy.

Nejen však to. Vydavatelé almanachu chtěli být objektivní a dovolili vyjádřit na jeho stránkách názor na svoji milovanou hudbu i z jiné strany. Toho se s lehkostí a humorným nadhledem chopila manželka jednoho z členů souboru Zdena Sekerová.

Jubileum Academic Jazz Bandu by chtěli muzikanti oslavit v letošním roce slavnostním koncertem uspořádaným k padesátému výročí. „Pravděpodobně by se tento koncert měl konat jako prolog k letošnímu ročníku Československého jazzového festivalu,“ upřesnil Smejkal.

PŘEČTĚTE SI DALŠÍ ZPRÁVY Z PŘEROVSKA

Moje PřerovskoSportKulturaPodnikáníČerná kronika