Tradiční akce se zúčastnila většina hokejistů a nechyběli také činovníci klubu v čele s marketingovým manažerem Lubomírem Svobodou.

Zubři absolvovali klasickou prohlídku jednotlivých provozních míst a na závěr zavítali do místního baru, kde ochutnali „zubří" pivo.