Arbitrážní komise v pátek 2. srpna zamítla návrh zmíněných klubů, aby bylo rozhodnutí výkonného výboru ČSLH, kterým byla zřízena Juniorská liga Akademií, prohlášeno pro rozpor s interními a obecně závaznými právními předpisy neplatným a aby v nejvyšší juniorské soutěži i nadále nastupovalo 24 týmů.

Odezva tří klubů, které spolu v celé věci spolupracují, na sebe nenechala dlouho čekat.

„Rozhodnutí Arbitrážní komise ČSLH ohledně vyřazení našich juniorek z nejvyšší juniorské hokejové soutěže nás zklamalo, jelikož nenapravilo jasnou nespravedlnost, kterou vyloučením klubů ze soutěže hokejový svaz způsobil,“ zní ve společném prohlášení tří klubů.

KLUBY: POKRAČUJE VYKRÁDÁNÍ HRÁČŮ

„Jedním z argumentů svazu je, že už při tvorbě koncepce hokejových akademií v roce 2011 se počítalo s uzavřením juniorské hokejové extraligy jen pro akademické týmy: chceme jasně uvést, že toto není pravda a nikdo v hokejovém prostředí tuto informaci neměl. Navíc zařazení Olomouce (není akademií) tento záměr taktéž nepotvrzuje,“ píše se dál v prohlášení, v němž za Zubry figuruje jednatel Tomáš Pluháček.

„Z tohoto důvodu nezbývá klubům nic jiného, než se obrátit na civilní soudy, jejichž prostřednictvím se budeme domáhat spravedlivého rozhodnutí, kterého Arbitrážní komise ČSLH nebyla schopná,“ potvrzují kluby svůj krok, na jehož hrozbu předem upozorňovaly.

„Skutečnost, že komise posvětila jednání Výkonného výboru ČSLH, nemění nic na tom, že došlo k zásadnímu poškození našich klubů i sportovního vývoje mládeže. Dále pokračuje ‚vykrádání‘ našich nadějných hráčů ostatními týmy se statusem akademie,“ štve kluby v prohlášení, pod nímž jsou kromě Pluháčka podepsáni i prezident Havířova Jan Mrowiec a jednatel Vsetína Daniel Tobola.

Vyjádření arbitráže Českého svazu ledního hokeje:

Pracovní senát Arbitrážní komise ČSLH v nálezu mj. uvedl, že rozhodnutí výkonného výboru bylo učiněno zcela v souladu se stanovami a dalšími řády ČSLH, neboť zřizování, organizace a řízení soutěží včetně podmínek účasti jsou v jeho pravomoci. Výkonný výbor ČSLH se při jeho přijetí řídil koncepcí hokejových akademií, která byla v minulosti opakovaně projednávána a schválena konferencemi ČSLH a která se dlouhodobě rozvíjí a doplňuje.

Rozhodnutí proto nelze interpretovat jako nesystémové, netransparentní nebo nepředvídatelné.Jako nedůvodné, nedoložené, případně irelevantní shledal senát rovněž námitky, týkající údajného rozporu rozhodnutí se stanovami, formálních nedostatků zasedání výkonného výboru, rozporu s obecným zákazem retroaktivity, dobrými mravy nebo zásadou legitimního očekávání, stejně jako údajné podjatosti členů výkonného výboru ČSLH.