„Byla to doba, kdy hodně hořelo. Jde to vidět i v naší knize, kde jsou záznamy o požárech z této doby celkem časté. A když něco hořelo, tak to většinou stejně shořelo a ani založení místního sboru tomu příliš nepomohlo,“ začal s úsměvem na rtech vyprávět dnešní starosta sboru Marek Mlynář.

Členové hasičů ve Stříteži byli tehdy převážně vysloužilí vojáci z rakouské armády. O založení sboru v obci se asi nejvíce zasloužil tehdejší starosta. „Pro hasiče dělal maximum,“ podotkl Mlynář.

Prvních několik let přežívali hasiči bez potřebného zázemí. Jediná stříkačka našla svou střechu v největším statku v obci. V roce 1896 místní hasiči zasahovali u povodní.

Ke stavbě hasičské zbrojnice došlo až o tři roky později. Stála na stejném místě jako ta dnešní. Kompletní obnovy a stavby nové hasičárny se místní dočkali v meziválečném období. Zbrojnice byla slavnostně otevřena v roce 1936.

Už jen svépomocí ji hasiči dodnes udržují v obyvatelném stavu. Sami si k ní přistavili sociální zázemí a malou kuchyňku. Hlavním zdrojem obživy pro střítežské obyvatelstvo bylo zemědělství. Ohni se však nedokázali ubránit.

„Obecní stříkačku lidé spíše používali tak, aby chránili před ohněm své usedlosti. Voda do ní se však musela nosit ve vědrech a kbelících,“ uvedl strojník Radim Haitl.

Dnes tvoří Sbor dobrovolných hasičů v obci celkem 71 členů. Donedávna zde působilo také soutěžní družstvo žen. Z těch se ale postupem času staly maminky a na hasičský sport přestaly mít čas. Družstvo tedy muselo být rozpuštěno.

Společná fotka členů a fotka ze závodů.

„V poslední době je to s naším cvičením celkem špatné. Byla minulost, kdy družstvo mužů pravidelně vyhrávalo poháry, dnes se však spíše zaměřujeme na mládež. Naši starší žáci se zúčastňují Velké ceny okresu Přerov a také celorepublikové hry Plamen,“ doplnil Haitl.

Rok 2009 je pro střítežský Sbor dobrovolných hasičů rokem, kdy začínají s postupnou obnovou svého vybavení. „Plánujeme zakoupení plovoucího čerpadla pro případ záplav. Z obecního úřadu máme přislíbeno nové vozidlo, které bude sloužit nejen jednotce, ale i sboru na dopravu dětí na soutěže. Letos 13. září nám bude předána do užívání staronová cisterna Tatra 148 z Hasičského záchranného sboru,“ popsal člen sboru.

Zároveň přiznal, že zaostává vybavenost ochrannými prostředky. Všichni dohromady mají jen tři zásahové kabáty. Vše ale chtějí postupně uvést do pořádku a do pěti let být vybaveni kompletně jak se sluší a patří.