A že měli v Kojetíně na co vzpomínat. Jejich aktivita a rychlý výjezd mnohdy pomohli mnohé zachránit. Jako například před čtrnácti lety, kdy hořelo v samém centru města.

„Dne 9.srpna 1995 v poledne začala hořet místní radnice. Oheň způsobila nedbalost pracovníků, kteří radnici v té době rekonstruovali,“ vzpomněl tehdejší požár velitel kojetínských hasičů Václav Baďura. Hasiče tehdy k radnici povolali, až když byla téměř celá v plamenech.

„Při zásahu se tenkrát zranili dva členové našeho sboru. I přesto se však podařilo uchránit okolní budovy a zabránit ještě větším škodám,“ dodal Baďura.

Mladá krev ve sboru

Ani v současnosti aktivita hasičů nepolevila. Za posledních několik let pomáhali při třech velkých povodních a nespočtu požárů. „Jen v letošním roce naše Jednotka zasahovala u třiatřiceti událostí,“ uvedl Václav Baďura. Dnes ve sboru působí pětačtyřicet členů, z toho sedmadvacet mužů, čtyři ženy, šest dorostenců a osm mladých hasičů.

„Činnost mládeže jsme obnovili na počátku minulého roku,“ řekl.

Mladí se od té doby pravidelně scházejí na hasičské zbrojnici, cvičí, zúčastňují se soutěží a připravují se na plnění podmínek celostátní hry Plamen.

Boj o vlastní budovu

Celý sbor sídlí v současné době v nově zrekonstruované hasičské zbrojnici. I příběh jejího vybudování je na delší povídání. „V roce 1957 byl hasičům přidělen pozemek na stavbu nové požární zbrojnice,“ popsal Baďura. Ta byla hasičům předána o sedm let později, při oslavách devadesátého výročí založení sboru. „Na její výstavbě tehdy odpracovali členové sboru mnoho tisíc brigádnických hodin,“ dodal Baďura. V roce 1996 se však celá situace změnila. „V srpnu toho roku začaly v budově další rekonstrukce.

Město Kojetín však zbrojnici postoupilo Hasičskému záchrannému sboru okresu Přerov, čímž tehdy dobrovolní hasiči v Kojetíně přišli o budovu, kterou si v minulosti svépomocí budovali. Ve zbrojnici jim byly propůjčeny jen stísněné prostory k bezplatnému užívání,“ řekl Baďura.

Zlomovým byl pak v tomto případě rok 2001, kdy sbor získal ke svému působení nové prostory. „Ten rok se přistavělo nové křídlo hasičské zbrojnice, v jehož prostorách jsme konečně našli nové útočiště,“ dodal.

Hasiči se nenudí ani ve volném čase

Stejně aktivně jako hasí požáry a pomáhají při jiných katastrofách, se kojetínští hasiči starají i o kulturní dění. „Pořádali jsme Hasičský večírek, pravidelně se zúčastňujeme tradičních hasičských poutí jak na Svatém Hostýně, tak pouti v Dubu nad Moravou, na níž jsme se i organizačně podíleli,“ prozradil velitel Baďura.

Kromě toho vyrážejí místní hasiči i na různé výstavy a akce spojené s jejich oborem. Podívali se tak už do muzea v Kopřivnici a navštívili i brněnské výstaviště, kde se konala akce s názvem Pyros, která je zamřená na požární bezpečnost.

NADĚŽDA ŠVRČKOVÁ