S koncem druhé světové války nastaly hasičům jiné starosti. Technické vybavení bylo nedostatečné, ztratili chuť do práce a někteří chtěli sbor úplně rozpustit. Jeho činnost byla do roku 1950 velmi slabá a počet členů se snížil ne nezbytné minimum. I název se změnil na Hasičkou jednotu.

Hasičská zbrojnice byla v Klokočí slavnostně otevřena 22. října 1968. Po tento slavnostní den byla celá obce na nohou. Za tři roky zde bylo odpracováno více než 3300 hodin a hodnota byla stanovena na tehdy neuvěřitelných 150 tisíc korun. Díky novému zázemí mohli hasiči začít cvičit a zúčastňovat se soutěží v okolí.

Ceny získávali jednu za druhou

Léta 1978 až 1980 lze charakterizovat jako období razantního nástupu mládežnických družstev. Pod vedením pana Dvorského fungovaly dva kolektivy, Mladí požárníci a Dorost. Do Klokočí vozily z různých soutěží jedno vyznamenání za dobré výsledky za druhým.

V roce 1990 došlo k poslední změně názvu, z dřívějšího Svazu požární ochrany na dnešní Sbor dobrovolných hasičů. Hasiči věnují stovky hodin ročně pro potřeby zvelebování obce a údržbě požární nádrže. Ta je na konci minulého století hojně využívána v létě i ke koupání.

Dodnes se hasiči v rámci zdokonalení svých dovedností zúčastňují různých preventivních cvičení a soutěží. Sbor má 30 členů, 16 mužů je zároveň v zásahové jednotce.