Galerie: Úprava těžkého soklu barokní sochy svatého Šebestiána v polích