4/5

Čtvrtletní zpravodaj, několik mincí nebo slivovici ukryli do báně na vrcholek zvonice v Dřevohosticích.

Autor: Pavel Dostál