Galerie: Debata obyvatel Dluhonic s ministrem dopravy Karlem Havlíčkem