Galerie: Čápa černého mohli lidé pozorovat na polích u Brodku u Přerova