Spor mezi 1. FC Viktorie Přerov a Tělovýchovnou jednotou Spartak Přerov, která areál vlastní a spravuje, vyvrcholil minulý čtvrtek. I když spíše než vyvrcholil, našel si jakousi oběť. Na valné hromadě fotbalistů oznámil předseda fotbalového klubu Petr Vojáček svoji rezignaci.

Jako důvod uvedl vlastní neschopnost získat inkriminovaná sportoviště pod správu Viktorky. Ke svému rozhodnutí dle vlastních slov dospěl už v červnu tohoto roku po školním turnaji Základní školy Za mlýnem. Ihned poté sepsal dopis, který minulý čtvrtek na valné hromadě přednesl přítomným.

„Já, Petr Vojáček, svolávám na čtvrtek 3. listopadu 2016 veřejnou schůzi řádných členů občanského spolku 1. FC Viktorie Přerov. Důležitým bodem programu bude oznámení, že odvolávám sám sebe, předsedu klubu, pro neschopnost. Ano, skutečným důvodem je opravdu neschopnost a stud," napsal ve svém červnovém prohlášení zástupcům města.

Petr Vojáček.Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Petr Vojáček. Foto: Petra Poláková-Uvírová

Onen stud souvisí s kondicí areálu. Tu považuje Petr Vojáček za nepřizpůsobivou nejen pro zmiňovaný dětský turnaj. „Jako občan města Přerova se musím stydět za stav stadionu, na který jsme z celé republiky a Slovenska pozvali na 300 mladých fotbalistů, trenérů a jejich rodičů," vysvětloval předseda Viktorie a pokračoval:

„Konkrétně mám na mysli zchátralé a už dávno nevyhovující šatny, sociálky, rozpadající se zrezivělé zábradlí a zábrany za brankami či umělou trávu již léta postrádající atest uživatelnosti. Kdo stadion udržuje a tvrdě pronajímá, je všeobecně známé," dodal.

Spartak se ohrazuje: Není to naše chyba

Na mysli měl právě přerovský Spartak a jím pověřenou firmu provádějící správcovství areálu. Vše je ovšem mnohem složitější. Sám předseda tělovýchovné jednoty Oleg Plšek se proti podobným nařčením ostře ohrazuje. Spartak dle něj zdaleka není jediným zodpovědným subjektem.

„Nám vadí, že nás někdo spojuje s tím, že je areál ve špatném stavu. Před mnoha lety se při sjednávání smluvního vztahu 1. FC Viktorie zavázala, že bude šatny a sociální zařízení včetně ostatního vybavení udržovat a každoročně vynakládat prostředky na jejich údržbu. Dále se v této smlouvě zavázala, že se k poskytnutému majetku bude chovat s péčí řádného hospodáře a bude dodržovat provozní řád areálu. Skutečnost je však zásadně odlišná, kdy své závazky většinou neplní a nerespektuje. Zmiňované prostory užívá výlučně pro svou sportovní činnost Viktorie a je tedy zodpovědná ve smyslu smluvního vzta-hu za skutečný stav užívaného majetku. Roční nájemné v symbolické výši bylo dohodnuto právě s ohledem na skutečnost, že se o majetek bude starat a udržovat ho," má jasno Oleg Plšek.

Třetím a neméně důležitým hráčem v této mnohdy vyostřené kauze je město. To vlastní většinu pozemků v areálu, které však v roce 2003 poskytlo Spartaku v bezplatné výpůjční smlouvě na 20 let. Řešením by mohla být směna pozemků. Také v tomto případě jde ale o velice komplikovaný proces.

Město jedná o směně pozemků

Ve všech areálech, které tělovýchovná jednota vlastní nebo provozuje, jsou pozemky patřící městu. Na základě návrhu statutárního města Přerova Spartak tedy nyní jedná o tom, že by sportoviště s fotbalovým stadionem přešla do vlastnictví města.

V areálu jsou některé pozemky a veškeré stavby (tribuna, šatny, so-ciální zařízení, oplocení, atletický ovál včetně sektoru technických disciplín, hřiště s umělou trávou, cvičné hřiště, nohejbalové hřiště, čerpací stanice a ostatní příslušenství včetně přístupových cest) ve vlastnictví tělovýchovné jednoty. Ta by na oplátku dostala pro sebe využitelné pozemky.

„Jednalo by se o to, že by se areál v Sokolské ulici stal majetkem města. Naším by se stal majetek v ostatních našich areálech, který doposud patří městu. Finanční hodnoty těchto majetků ale nejsou vyrovnané, proto se hledá, jak je srovnat," vysvětlil předseda tělovýchovné jednoty Plšek.

Zároveň dodal, že pokud by k dohodě došlo, nesmí být následně poškozovány zájmy Spartaku. „Z toho mají naši členové obavy. Tuto záležitost jsem sděloval i zástupcům města. Nechceme, aby nám pak někdo dělal schválnosti a třeba řekl, že Spartak do areálu nesmí. Toto chceme mít smluvně ošetřeno," uzavřel Oleg Plšek.

Tři strany, tři vlastní a většinou oprávněné pohledy na věc. Na sportovištích v Sokolské ulici se tak stále tvaruje jakýsi začarovaný „bermudský trojúhelník".

Najít jediného skutečného viníka se zdá být nemožné. Razantní krok udělal minulý čtvrtek předseda 1. FC Viktorie Přerov Vojáček. Jestli něčemu pomůže, těžko říct. Jisté je, že kvůli administrativním záležitostem ve funkci zatím zůstává do další valné hromady, která je na programu v únoru příštího roku.