Školní kolo se na naší škole uskutečnilo ve čtvrtek 19. října 2023. Testování probíhalo přes testovací modul v Edupage, žáci se přihlašovali pomocí speciálních přihlašovacích kódů.

Test byl zaměřen na kritické myšlení, znalost mediálních pojmů, ale i další "soft skills" žáků.

Naši školu v prvním kole zastupoval tým tvořený deseti vybranými žáky. Jednalo se o tyto žáky devátých tříd: Jindřich Baďura, Jakub Kadera, Karel Koliáš, Patricie Fürbacherová, Kateřina Onderková, Šárka Parchanská, Adéla Zábojová, Anita Tkadlčíková, Lucie Maňáková a Monika Zábojníková.

Do finálového kola pak Debatní spolek pro mezinárodní soutěže vybral ve starší kategorii kategorii padesát nejlepších finalistů. Je nám ctí, že postoupila i naše žákyně, a to Šárka Parchanská z 9. C, která se umístila jako 29.

Ve finálovém kole soutěžící dostali 60minutový písemný test, vše snímala Česká televize. Soutěž se odehrála v krásném sále, v němž pravidelně zasedá zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Pořadatelé soutěže (Debatní spolek pro mezinárodní soutěže společně s O2) připravili také zajímavé workshopy pro žáky i jejich učitele ve spolupráci s různými organizacemi šířícími mediální gramotnost.

Do trojice vítězů se Šárce sice nepodařilo probojovat, ale i tak gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen v oblasti žurnalistiky a mediální výchovy.

Lenka Neterdová, ZŠ Za mlýnem