Z okresního kola postoupily družstvo FC Kuželky ze 7. A (Vojtěch Hagan, Matěj Večerka, Nicolas Kantor, Jakub Steffan a Štěpán Janda) a smíšené družstvo Nouzový stav z žáků 8. B a 8. C (Agáta Petříčková, Lucie Maňáková, Anita Tkadlčíková, Marek Kůrka a Jan Hála). 

Všichni účastníci bojovali s nadšením a zodpovědností.  Akce se konala ve vojenském výcvikovém prostoru na Potštátě ze krásného počasí babího léta.

Cílem bylo uběhnout pětikilometrovou trasu terénem a průběžně na ní plnit úkoly jako tým. Na devíti stanovištích žáci stříleli šípy, ze vzduchovky, překonávali překážky a prokázali silovou, znalostní, postřehovou a paměťovou dovednost. Nevyhnuli se ani poskytování první pomoci (naštěstí jen na figuríně).  

Z celkového počtu 8 družstev Nouzový stav obsadil skvělé 3. místo s bronzovou medailí, hoši z týmu FC Kuželky se umístili na zlatém 1. místě.  

Všem účastníkům patří gratulace a poděkování za reprezentaci naší školy!  

Ivana Doleželová,
ZŠ Přerov, Za mlýnem 1