Cílem projektu je přiblížit dětem základních škol adekvátní formou architekturu a začít je vychovávat k jejímu vnímání. Do tohoto projektu se aktivně zapojila letošní třída 5.B a žáci se pokoušeli dvěma různými technikami zpracovat nedaleký Tyršův most.

V rámci několika hodin výtvarné výchovy jsme se vydali přímo do terénu, kde si mohli malí výtvarníci objekt zblízka prohlédnout a provést náčrt. Pokračující práce probíhaly již ve školním prostředí.

Vyvrcholením projektu byla cesta do Prahy s pozvánkou do Rožmberského paláce, kde si děti s pomocí odborníka vybraly několik svých nejzdařilejších prací, které budou naši školu reprezentovat ve všech zúčastněných zemích.

Součástí návštěvy byl také zajímavý workshop, ve kterém žáci pracovali na zadaném úkolu a vyzkoušeli si novou výtvarnou techniku. Po skončení samotného programu v Rožmberském paláci jsme se vydali na procházku Prahou.

I přes nepříznivé počasí jsme si výlet všichni užili a ve večerních hodinách se unavení, ale spokojení vrátili zpět do Přerova. Součástí projektu byla také nepovinná část, multimediální okénko, na konci minulého školního roku jsme natočili krátkou videopozvánku, kde žáci představili architektonicky zajímavá místa Přerova.

Lenka Říhošková