Třídy s rozšířenou výukou, které fungují díky spolupráci základních škol a spolku Svět vzdělání, se staly vyhledávanou alternativou k běžné výuce.

Děti se zde už od první třídy učí nejen angličtinu nebo logiku, ale také matematiku Hejného metodou. Tato metoda výuky se osvědčila jako velmi efektivní nástroj, díky kterému děti matematice skutečně porozumí a jsou schopny její principy samostatně aplikovat.

Ve třetí třídě pak dětem v rozvrhu přibude i programování, které je dalším pilířem tohoto konceptu. Výpočetní technika dnes vládne světu, proto je důležité, aby se děti učily vládnout výpočetní technice.

Posledním nadstandardním předmětem v těchto třídách je osobnostní rozvoj, který je, jak již z názvu vyplývá, zaměřen na zdravý vývoj osobnosti. Děti se zde učí například komunikaci, týmové práci i sebepoznání.

Zvažujete pro svého budoucího prvňáčka něco navíc? Chcete mu dopřát nejen kvalitní výuku, ale i stimulující studijní prostředí s důrazem na vlastní potenciál?

Srdečně vás tímto zveme na první informační schůzku, která proběhne 1. února v 16 hodin v prostorách školy na adrese Hranická 14, Přerov - Předmostí.

Dozvíte se zde podrobné informace jak o náplni a průběhu rozšířené výuky, tak o podmínkách přijetí. Více informací můžete nalézt i na webu www.svetvzdelani.cz

Lenka Kaniová, Svět vzdělání, z.s.