Zámek Hradec nad Moravicí  se  nachází na severovýchodnímvýběžku Nízkého Jeseníku nad soutokem řeky Moravice a potoka Hradečná. 

První zmínky o Hradci a jeho hradisku pocházejí z poloviny 11. století. Po požáru v polovině 13. století započal s velkou výstavbou nového gotického hradu král Přemysl Otakar II. Gotický hrad byl přestavěn na renesanční, posléze na barokní zámek.

Empírovou přestavbou získal svůj charakteristický výraz. Do komplexu památkových budov s rozsáhlým parkem dnes patří Bílý zámek, za ním se tyčí tzv. Bílá věž a do areálu se vstupuje branou, která je součástí novogotického Červeného zámku.

Prohlídkové okruhy

Reprezentační a soukromé salony (základní okruh I.)
Hlavní okruh obsahuje společenské salony a interiéry knížecího bytu. Součástí okruhu jsou vystaveny, po tuto sezónu, portréty kněžny Mechtildy a portrét Vězeň Oskara Kokoschky.

Hostinské apartmá (základní okruh II.)
Doplňkový okruh obsahuje pokoje hostinského apartmá, přijímací lovecký salon, zámeckou kapli se sakristií a erbovní sál.

Zámecký areál
Zámecký areál je zpřístupněn v režimu otevírací doby, zahrnuje zámecký park se všemi vyhlídkami, nádvoří Bílého zámku a vstupní historickou expozici. Jednotné vstupné 50 korun.

Bílá věž
Bílá věž, prohlídka věže i sklepení s tajuplnou výstavou mytologických bytostí nejenpro děti. Navýšení kapacity je možné po domluvě.

Edukace formou speciální prohlídky zámku s průvodcem
Vhodné pro skupiny ZŠ, příměstské tábory apod., maximální počet 24 dětí.

Hodinová věž
Hodinová věž zámku Hradec nad Moravicí je z důvodu rekonstrukce uzavřena.

Návštěvní doba:
16. 10.                     ne     10.00 – 16.00     
22. 10.-23. 10.     so–ne     10.00 – 16.00
28. 10.-30. 10.     pá–ne     10.00 – 16.00