Plenéru se podařilo propojit výtvarné aktivity s projektem Erasmus + KA2 – „Kulturní dědictví…“. Aby se žákyním z toho nezatočila hlava, rozhodly se řídit heslem Komenského: „Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest“ a pozvolna začaly pracovat.

Jako první vznikly letristické kompozice. Žákyně poslepu zaznamenávaly písmem historické informace o Přerovu. Formát papíru A3 se plnil textem a v závěru působil jako dokonalá abstrakce, která z grafologického hlediska byla jedinečná stejně, jako jsou jejich autorky.

Následovaly dva dny v plenéru. Babí léto bylo v plném proudu a naši pozornost přitáhlo Horní náměstí se zámkem, renesančními domy s jejich arkádami a detaily, hradební parkán, nebo plastiky I. Theimera pod hradbami. Rychlé desetiminutové kresby přerovské architektury a jejích detailů vystřídala náročnější studijní kresba a lineární záznam siluety pomníku Jana Blahoslava od F. Bílka z více pohledů.

U přerovské laguny vytvářely žákyně v rámci akčního umění po skupinách pomocí svých těl v černém „živé obrazy“ na zadané protikladné dvojice. Výtvarně zajímavě působila „Krajina mého těla“, při jejíž realizaci autorky využily kontrastu mezi reálnými siluetami a plochami svého těla a rozmanitými tvary přírodnin.

Deštivé počasí žákyně vrátilo do malé tělocvičny pedagogické školy. Kreslení podoby Josefa Kainara- přerovského básníka bylo zábavné.

Dva pokusy o jeho portrét vznikly jednak na základě popisu jeho podoby, jednak popaměti. Třetí portrét byl výsledkem společné kresby svázaných rukou dvou žákyň. Vzniklo tak 100 a více portrétů autora textu: Stříhali dohola malého chlapečka, který se stal inspirací pro vznik komiksu.

Završením týdne byla návštěva výstavy předního českého výtvarníka Miroslava Huptycha v galerii Pasáž, kde vystavuje svoje precizní koláže na motivy výjimečného díla Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

Inspirace jeho kolážemi byla jedním z posledních úkolů, které žákyně během týdne na plenéru tvořily. Jejich putování za uměním bylo ukončeno úkolem zaplnit dobovou fotografii města Přerova drobnými detaily.

Olga Jünglingová,
vedoucí předmětové komise výtvarné výchovy na GJB a SPgŠ v Přerově