Naše škola se již čtvrtým rokem do této akce zapojila, v rámci dobrovolnických aktivit se zapojili všechny třídy druhého stupně.

Žáci 6.A a 7.A se zapojili do úklidu blízkého okolí školy. Žáci nejen uklidily případné znečištění, ale zjistily, jak je možné o své okolí pečovat, jak je snadné nepořádej vytvořit, ale není lehké jej odstranit.

S nadšením se třída 7.B pod vedením třídní učitelky pustila do stavby "hmyzích domečků", které budou instalovány v blízkém okolí školy.

Žáci 6.B a 8.B se v rámci projektu zapojili do úklidu na zimním stadionu, následně také do sběru přírodnin v blízkém okolí, které pomohou v zimním období zvířátkům v blízkém okolí.

O úklid prostor Laguny a okolí parku Michalov se aktivně postarala třída 8.A, které se podařilo vysbírat velké množství nejen plastového odpadu.

Práce učitelek a vychovatelek není nikterak jednoduchá a proto se naši deváťáci rozhodli jim alespoň jeden den trochu odlehčit a pomoci. V rámci projektu 72 hodin se vypravili žáci 9.B do MŠ Keramická zrealizovat zajímavý vnitřní i venkovní program, celé dopoledne strávili ve společnosti dětí všech oddělení, pomohli vybudovat kompostér, ale také i zasadit nový strom.

Již třetí rok také spolupracujeme s Útulkem pro zatoulaná zvířata v Přerově. Letos se do útulku vydala třída 9.A. S neuvěřitelnou vervou se zhostili všech úklidových prací a také přinesli zvířátkům různé pamlsky.

Všem žákům a vyučujícím patří poděkování za realizaci letošního projektu 72 hodin a pevně věříme, že jsme si to všichni užili a mnohému se i naučili.

Alice Kočarová