Smyslem celé akce bylo sblížit žáky třetího ročníku a seniory pomocí individuálních workshopů na ekonomická témata. Akce začala přednáškou  Ladislava Abraháma o finanční gramotnosti, která byla zaměřena především na podvodné emaily, předváděcí akce, televizní soutěže a jiné nástrahy, které současný ekonomický svět pro seniory představuje.

Následovala přednáška Libora Šrámka o současných možnostech IT techniky, službách na internetu a jejich využitelnosti pro seniory. Třetí část návštěvy domova byla celá v režii žáků. Každý žák si připravil dle svého uvážení aktivitu, kterou následně aplikoval v praxi.

Senioři měli k dispozici křížovky, osmisměrky, pexeso (vše na ekonomické téma), seznámili se v praxi s internetovým bankovnictvím v chytrém telefonu a hodinkách, debatovali o změnách cen různých produktů v čase a probrali se studenty řadu dalších témat.

Akce byla velice vydařená. Senioři i žáci byli nadšeni. Myslíme si, že mezigenerační debaty mohou přispívat ke zvýšení společenské odpovědnosti žáků a zároveň prohlubovat pochopení mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. I proto jsme celou akci nazvali Vzděláváme se společně. Děkujeme tímto ředitelce Sociálních služeb města Přerova paní Janě Žouželkové za tuto příležitost a těšíme se na další podobné akce, které plánujeme uskutečnit ještě do konce letošního roku.

Jana Vybíralová a Libor Šrámek