Po objektu fotbalového a atletického stadionu byla rozeseta stanoviště známých i méně obvyklých všestranných disciplín. Děti si mohly zasoutěžit ve sprintu na 60 metrů, skoku do dálky, hodu atrapou granátu, střelbě ze vzduchovky, ale i vyzkoušet fyzicky náročnější překážkovou dráhu malého bojovníka.

Nafukovací balónky si na mušku vzali soutěžící při střelbě ze vzduchovky. Pozornost a paměť pak prověřila vojenská pamatovačka, známá též jako Kimova hra. Při ní měly děti za úkol prohlédnout si jinak ukryté předměty spojené s vojenskou tématikou a zapamatovat si je. Poté byla polovina těchto věcí odebrána a děti musely vyjmenovat, které z předmětů chybí.

Obratnost a zručnost dětí ověřily rozmanité překážky lanové dráhy zavěšené mezi stromy nízko nad zemí. Většina dětí ji zdárně zdolala i bez pomoci přítomných a stále ostražitých vojáků.

V neustálém obležení byla i zdravověda, kde si děti i dospělí mohli vyzkoušet nácvik resuscitace, tedy umělého dýchání a masáže srdce. K tomu účelu měli vojáci připravené simulační figuríny pro trénink základních resuscitačních technik ve velikosti novorozence, dítěte a dospělé osoby.

Model hlavy, který je určený pouze k nácviku správné techniky dýchání z úst do úst, poskytl jedinečný náhled na celý proces umělého dýchání.

Díky třem balónkům, simulujícím žaludek a dvě plíce, umístěným k figuríně, bylo patrné, zda je resuscitace prováděna správně. Při nedostatečném záklonu hlavy či ucpání nosních dírek se namísto plic naplňoval vzduchem žaludek.

Na ženijním stanovišti si pak děti vyzkoušely hledání nábojnic v trávě pomocí detektorů kovů.

Zamaskovat obličej pro dokonalé splynutí s vojenským prostředím bylo možné na dalším ze stanovišť. Nanesením speciálních vojenských barev vykouzlili vojáci dětem na tváři jedinečnou kresbu. Zapůjčit vojenské vybavení a zvěčnit tento jedinečný den pomohl dětem na památku připravený fotokoutek.

Zcela nevšední zážitek poskytla soutěž ve vodní střelbě, při níž soutěžící imitovali skutečnou práci hasičů při hašení zmenšeného modelu rodinného domu.

Největším lákadlem, který byl po celou dobu trvání akce v přetrvávajícím obležení dětí různého věku, byl jednoznačně trénink v boxu. Na stanovišti se děti vybavily boxerskými chrániči a naplno využily příležitost trénovat společně s vojáky praporu údery a kopy do boxovacího pytle či boxerských lapů.

V průběhu celodenních aktivit se návštěvníci postupně přesouvali ke stanu s občerstvením. Vojáci z hospodářské čety roty logistiky měli připravené pohoštění v podobě oblíbených hot dogů a výtečné gulášové polévky.

Po závěrečném vyhodnocení splnění všech soutěžních disciplín byly děti za svou snahu, obratnost i soutěživost odměněny diplomem a medailí. Děkujeme všem, kdo se akce zúčastnil a zasloužil se tak společně s námi o vytvoření nevšední atmosféry.

Petra Nováková,
143. zásobovací prapor Lipník nad Bečvou