Podepisovaná petice Bečva s položenými otázkami potvrzuje, že nejde jen o místní záležitost, ale dotýká se lidí z celé republiky a můžeme přemýšlet, které (ekologické, finanční, morální) škody jsou pro každého z nás nejzávažnější.

Vzorky k chemickému zkoumání se rozplynuly, mlha nad podivným šetřením a reakcemi zástupců státních institucí zůstává. Tisková prohlášení o nevině přicházejí okamžitě, chybných postupů se odpovědní zříkají, odpovědi na otázky útočně míří k poslancům, obviňování k investigativním novinářům Deníku Referendum, vyhrůžky ke kritikům, mlžení k občanům. Do vyjasnění okolností havárie Bečva uteče ještě mnoho „podlimitně znečištěné“ vody a dojde ke spoustě nepovšimnutých „provozních událostí“. Podobně nepřipraveni a zaskočeni můžeme být příště úniky látek do ovzduší… Pan primátor města Přerova Měřínský na posledním zasedání města Přerova dne 7.12.2020 v Městském domě dotaz a připomínku občana k tématu Bečva chladně bagatelizuje a ujišťuje, že „kdyby hrozilo nějaké reálné nebezpečí, tak občané by byli včas a náležitě informováni a byla by přijata opatření, která by byla potřebná“. (youtube 8:30 hodin).

Naproti tomu důvěra paní senátorky Jitky Seitlové, která se o průběh vyšetřování, chování odpovědných a metodiku odebírání vzorků aktivně zajímá, je oprávněně nalomená:„Cílem mého expertního týmu, jehož bych ráda dosáhla, je soubor doporučení v oblasti změn legislativy,zajištění technického zázemí, metodiky a managementu zvládání havárií ve vodách. Nevylučuji také předložení některých návrhů změn zákonů,“ říká senátorka Jitka Seitlová.

https://denikreferendum.cz/clanek/32004-s-jitkou-seitlovou-ootrave-becvy-setreni-nebylo-dobre-koordinovane

Otálení a obava občanů Přerova vyjádřit jakkoli svůj názor nebo se třeba podepsat plně pod petici Bečva může mít pochopitelný důvod. Svoji dávnou zkušenost (s nynějším premiérem) popisuje v nové knize senátorka Miroslava Němcová: „Osobně jsem ho neznala, ale měla jsem s ním zvláštní zkušenost. Jednou jsem ho v médiích kritizovala poté, co koupil vydavatelství Mafra a oznámil vstup do politiky a potom mi přišla obálka, ve které byla mapa České republiky s označenými firmami Andreje Babiše a s uvedenými počty zaměstnanců. U toho bylo sdělení o tom, ať si dám pozor, že jestli budu vést takovéto řeči, on má za sebou velké množství lidí, kteří ho mohou volit. Kdo to poslal, ale nevím. Andrej Babiš si budoval síť kontaktů v politických stranách, snažil se o prosazení svých zájmů. Z médií jsem znala jeho podezřelé podnikatelské začátky i bezohlednost, s níž likvidoval své konkurenty v podnikání. „ (z knihy První dáma české politiky)

Zlu se nesmí ustupovat, slýcháme. A když se my občané necháme otrávit a případ vyšumět, přichází v úvahu, že na malé rybky budou dále platit zákony a represe a na velké: známosti a peníze. Ukradená nám bude naše vlast kousek po kousku.

Po laskavosti, kritickém myšlení přichází spolek Milion chvilek pro demokracii … s odvahou. A kde ji aplikovat?

Odvahu potřebuje ČR k vyloučení ruské a čínské účasti v zakázce Dukovany v zájmu své bezpečnosti, odvahu vyžaduje říct ne rozmarům hradních přátel prezidenta Miloše Zemana, odvaha je potřebná k podpoře lidských práv nejen v Bělorusku a Číně, odvahu chce i postavit se za ohroženou nezávislost veřejnoprávní ČT. Odvaha bude nutná i k nastolení perspektivní vize pro občany pokrývající několik volebních období, když něco z toho bude bolet…

Malé děti netrpělivě očekávají příchod Ježíška, slušní lidé v České republice očekávají, že laskavost, kritické myšlení a odvaha nám mohou pomoci dosáhnout změny ve společnosti a poté i v politické kultuře, protože ta vychází z občanů.

Naděžda Calábková

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týká.
Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.
Nevěřte všemu, co se předkládá. Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!
Jan Amos Komenský