Akce proběhla bez prodejní části – Vánočního jarmarku – a také s úpravou dílen, které se uskutečnily v rámci třídních kolektivů, ale o to více mohli žáci pracovat v klidu a v pohodě s třídními učiteli a jejich kolegy.

V plném rozsahu projekt Děti a Vánoce nebylo možné uskutečnit, a tak místo prodeje si tentokrát děti své výrobky mohly odnést domů.

Dílnám předcházela v prostorách zámku výstava s výrobky žáků celé školy a s fotografiemi výrobků z předchozích roků i současného tvoření.

Mikuláš 2021 ve Středolesí.
S Pekelnou knihou hříchů dorazila Mikulášská družina i do Středolesí

Pracovní den byl ve znamení tvořivé práce, během níž malí i velcí žáci pod vedením vyučujících zhotovovali ve 24 vánočních dílnách výrobky.

Vytvářeli vánoční dekorace z různých materiálů, stromečky z proutí, andílky a šperky z korálků, svícny a andílky ze skla, sklenic, textilu a přírodních materiálů, věnce z vlny, přání s nitěnou grafikou.

Také pekli a zdobili perníčky, vystřihovali ozdoby z papíru, vyráběli úžasné hvězdy, macramé, kalendáře, textilní ubrousky s voskem, přívěsky, dřevěné hvězdy, či tvořili vánoční vařečky a přání. Rovněž si vyzkoušeli nové výtvarné techniky, povídali si o vánočních tradicích jiných zemí. Z dílen plných pracovní pohody si děti svůj výrobek odnesly domů.

Mikuláš 2021 ve Středolesí.
S Pekelnou knihou hříchů dorazila Mikulášská družina i do Středolesí

Celý den byl prodchnut vánoční atmosférou, nálada byla výborná a děti spokojené. Jiná struktura dílen přinesla nové zajímavé zkušenosti, třídní učitelé tak mohli výjimečně tvořit se svou vlastní třídou, uvařit si čaj, popovídat si i s dětmi doma v karanténě pomocí online hodin, a tak propojit celé třídy.

Děkujeme za velkou podporu všem, kteří se na náročné přípravě celého dne podíleli, a přes různé komplikace spojené s epidemií vše zvládli. Poděkování náleží vedoucím dílen za velmi pohodovou atmosféru při práci, trpělivost, se kterou změny v organizaci řešili, a také všem zaměstnancům školy.

7. úkolové uskupení Mali zamíří do Afriky v květnu 2022. Celkem ho tvoří 86 vojáků, 66 je ze 71. mechanizovaného praporu, zbývající jsou specialisté z útvarů napříč armádou. 7. ÚU vystřídá vojáky rovněž z Hranic, kteří převzali operační úkol v listopadu.
FOTO: Hraničtí vojáci trénovali pro Mali boj ve skoro skutečném městě

Chtěli bychom také poděkovat partnerům Grantového programu regionu Hranicko, kteří finančně podpořili tuto akci. Rovněž děkujeme Sdružení rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Šromotovo za finanční příspěvek.

Rádi bychom Vám popřáli klidné a příjemně strávené vánoční svátky v kruhu Vašich blízkých, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce 2022.

Terezie Cabáková

Zbořilův betlém na výstavě Vánoce na zámku v prostorách Muzea Komenského v Přerově.
Kalendář adventních akcí: Vánoce ve zvonařství nebo na zámku, koncerty i pohádka