Začali jsme na točně v horní části obce, pokračovali k lesíku Hájek podél silnice na Radotín. Druhou polovinu úklidu jsme zahájili v oblouku na Lhotsko a zpět do vesnice podél silnice.

Logistickou přepravu a svoz pytlů s odpadem zajišťoval pan Zdeněk Solař, za což mu děkujeme.

Kolem poledne jsme letošní úklid ukončili, opekli si špekáčky, unaveni, ale spokojeni.

Sesbírali jsme přibližně 100 kg odpadků, z toho většinu tvořil plast. Potěšilo nás, že odpadků proti minulým úklidům ubylo.

Děkuji všem, kteří se úklidu zúčastnili.

Jarmila Michálková,
starostka obce