Eduard Kavala je nepřetržitě starostou obce Bělotín od roku 1990, která je od počátku vzniku také členem krajského SPOV Olomouckého kraje, který v loňském roce oslavil dvacáté výročí od svého vzniku. Osobně byl při vzniku Svazu měst a obcí ČR a krátce i místopředsedou Komory obcí, téměř od počátku je ve vedení Spolku pro obnovu venkova ČR, osmnáct let byl jeho předsedou a od roku 2017 je 1. místopředsedou.

Ocenění pana Eduarda Kavaly, jehož práce si pro samosprávu, zejména tu menší, velmi vážíme a věříme, že ocenění za celoživotní působení v této oblasti bude vnímáno zejména veřejností velmi pozitivně nejen v rovině osobní, ale i obecně k starostenskému (komunálnímu) profesnímu stavu jako takovému.

Okolo Emauzského rybníka.
Zimní výletování okolo Emauzského rybníka

Ocenění převzal Eduard Kavala za přítomnosti nejbližší rodiny z rukou předsedy Senátu PČR Miloše Vystrčila, předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Jiřího Voseckého, za přítomnosti Veroniky Vrecionové, předsedkyně SPOV ČR a poslankyně EP a dalších významných osobností.

Jako prvnímu v roce 2018, bylo uděleno ocenění Osobnost venkova Jiřímu Vačkářovi, in memoriam, v roce 2019 se této pocty dostalo panu arch. Janu Florianovi. Ocenění Osobnost venkova bylo za rok 2020 uděleno panu Josefu Bezdíčkovi, v roce 2021 panu Janu Krumlovi a v roce 2022 panu Radko Martínkovi. Eduard Kavala je první osobnost z Olomouckého kraje, která byla do Síně slávy uvedena.

Na základě dohody s Národním zemědělským muzeem v Praze bude v jeho prostorách věnováno místo pro umístění jeho fotografie spolu s dalšími již dříve oceněnými.

Nové interaktivní displaye v ZŠ a MŠ Potštát.
ZŠ Potštát pracuje s chytrými technologiemi. Interaktivní displaye podpoří výuku

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje se může pochlubit i dalšími významnými osobnostmi, které mohou být svým přístupem příkladem především mladších starostů obcí našeho kraje. Jedna z nejdéle sloužících je paní Alena Veličková, starostka obce Horní Újezd, která vede svoji obec již deváté volební období a v soutěži Vesnice roku, které se pravidelně zúčastňuje obdržela již řadu ocenění.

Také paní Jana Gerešová, starostka obce Kopřivná patří od roku 1990 mezi nejdéle sloužící starostky v kraji. Řadu let je aktivní členka předsednictva SPOV OK a v současnosti i členka předsednictva SPOV ČR. V roce 2023 u příležitosti 20. výročí založení Spolku pro obnovu venkova Olomouckého kraje převzali výše jmenovaní Pamětní list a poděkování za rozvoj obcí a práci pro SPOV OK.

Avšak nejdéle sloužícím starostou v Olomouckém kraji je od 1.1.1989 pan Jaromír Otáhal, starosta obce Citov s 537 obyvateli na Přerovsku. Obec také hospodaří na 70 ha vlastního lesa, a právě za péči o zeleň a životního prostředí obdržela v krajském kole soutěže „Vesnice roku Olomouckého kraje 2012“ zelenou stuhu.

Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje si těchto i dalších významných členů velmi váží a věří, že společným silami posuneme venkov, a především menší obce na významnější místo v kraji.

Jiří Řezníček, předseda SPOV OK