Darovat krev může přijít každý občan ve věku ve věku od 18 do 65 let (prvodárci ve věku do 60 let). „Podmínkou je to, aby se člověk cítil zdravý a nebyl v pracovní neschopnosti,“ informoval MUDr. Štefan Repovský, primář hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Přerov. Jak doplnil, krev mohou darovat i lidé, kteří v minulosti prodělali onemocnění způsobené koronavirem.

Dárci z řad zcela vyléčených pacientů s mírným, spíše bezpříznakovým průběhem nemoci, mohou krev darovat po plném uzdravení a ukončení izolace. „V jejich případě však doporučujeme před darováním krve ještě minimálně 14denní odklad. Dárci, kteří měli závažnější průběh nemoci a byli hospitalizovaní, mohou darovat krev nejdříve 14 dní po plném uzdravení a ukončení izolace,“ upřesňuje primář MUDr. Štefan Repovský.

Evidence a příjem dárců probíhá v Nemocnici AGEL Přerov od 6 do 8 hodin. Po zaevidování následuje odběr krevního vzorku, vypsání dotazníku dárce krve, vyšetření a propuštění lékařem. Pokud lékař uzná dárce za schopného darování, následuje samotný odběr. „U evidence k odběru se dárce musí prokázat průkazem totožnosti s fotografií a průkazem zdravotní pojišťovny. S ohledem na kapacitu odběrů je vhodné, aby se dárce k odběru krve předem objednal telefonicky nebo emailem,“ připomíná Veronika Němečková, vrchní sestra hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice AGEL Přerov.

Primář Štefan Repovský rovněž uvedl, že v období počátku epidemie zaznamenali v Nemocnici AGEL Přerov úbytek dárců. „Snažíme se získávat nové dárce zejména ve spolupráci se stávajícími dárci středních a vyšších ročníků. Nejvíce se nám osvědčil osobní příklad a darování kolektivů. Ať už to jsou sportovci, Policie ČR, dobrovolní hasiči, střední školy či akce podporované většími firmami,“ vysvětlil primář MUDr. Štefan Repovský a dodal: „Soukromá plazmaferetická centra lákají dárce na finanční odměny a dary, které my jim nemůžeme poskytnout. Základem by však opravdu měl být dobrý pocit z toho, že člověk pomohl potřebným. Pocit, že jsem pomohl zachránit lidský život, ten je určitě k nezaplacení a já to považuji za pravé a nefalšované hrdinství.“

Radka Miloševská,

tisková mluvčí a PR manažerka