Soutěží se zúčastnily školy jak z Lipníka nad Bečvou, tak i další z bývalého přerovského okresu, konkrétně (v abecedním pořadí) ZŠ JAK Předmostí, Přerov, ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osek nad Bečvou, ZŠ Pavlovice, ZŠ Trávník, Přerov, ZŠ Velká Dlážka, Přerov. Soutěže se zúčastnil také zástupce FZŠ Rožňavská, Olomouc. Mezi elektrikáři soutěžily i dvě dívky, což může souviset se skutečností, že elektrotechnika už dávno není jen doménou mužů.

Soutěž Objev v sobě ajťáka se konala v budově školy na Tyršově ulici. Soutěžící v první části prokázali své znalosti v oblasti informatiky, operačních systémů, programování a počítačových sítí. Směli přitom využívat internetové zdroje. V druhé části soutěžili v tematice hardware a síťových prvků. Po soutěži si mohli vyzkoušet základy programování robotického vozidla, a to pod vedením žáků školy.

Pak přišlo na řadu slavnostní vyhodnocení výsledků. V kategorii osmých tříd si třetí místo vybojoval Lukáš Ohlídal (ZŠ Osek nad Bečvou), stříbrný kov si odnesl Matěj Hanusík (rovněž ZŠ Osek nad Bečvou) a vítězem kategorie se stal Alex Steigerwald (ZŠ Velká Dlážka, Přerov). V kategorii devátých tříd si vavříny odnesli na třetím místě Tomáš Metelka (ZŠ Trávník, Přerov), na druhém jeho spolužák Daniel Drtil (rovněž ZŠ Trávník, Přerov) a vítězem kategorie se stal Kristián Kraus (FZŠ Rožňavská, Olomouc).

Soutěž Objev v sobě elektrikáře se konala v budově dílen Na Horecku. Účastníci tedy nejen soutěžili, ale také poznali zařízení učeben, v nichž probíhá odborný výcvik budoucích elektrikářů a mechaniků elektrotechniků. Soutěž byla společná pro osmou a devátou třídu. Byla rozdělena do tří částí, které probíhaly na třech speciálních pracovištích. Soutěžící zde tvarovali vodiče, zapojovali přepínače a světla na montážních panelech, vyzkoušeli si pájení desky plošného spoje blikače, zabývali se tedy činnostmi elektrikáře silnoproudu i slaboproudu.

Soutěžní úkoly skončily a po pauze, během níž učitelé odborného výcviku vyhodnotili práce soutěžících a určili pořadí, všichni žáci napjatě očekávali oznámení výsledků. Na třetím místě se umístil Martin Padalík (ZŠ Pavlovice). Druhé místo si vybojoval Adam Jemelka (ZŠ Velká Dlážka, Přerov). Vítězem šestého ročníku mladých elektrikářů se stal Šimon Jurečka (ZŠ JAK Předmostí, Přerov). V soutěži družstev získala třetí místo ZŠ Trávník, Přerov, druhé ZŠ JAK Předmostí, Přerov a zvítězila ZŠ Velká Dlážka, Přerov.

Žáci obdrželi rovněž pozvánku na další akci pro zájemce o profesi elektrikáře, elektrotechnika a informatika, která se bude konat poslední den v listopadu na přerovském polygonu na Osmeku.

Zástupci školy poděkovali žákům, jejich pedagogům i rodičům za skvělý soutěžní den v Lipníku and Bečvou a popřáli jim šťastný návrat domů. Na závěr poděkujme učitelům IT v čele se zástupcem ředitele Obadalem za organizaci soutěže Objev v sobě ajťáka a učitelům odborného výcviku v čele s panem Vlastimilem Borovičkou za organizaci soutěže Objev v sobě elektrikáře. Precizní příprava obou soutěží přinesla své ovoce v podobě kladné reakce řady žáků základních škol.

Michael Tesař