Třídní u chlapců byl pan učitel Jaroslav Maňásek a u děvčat Antonín Pospíšil, oba z Přerova.

Když jsme v roce 1949 nastoupili do první měšťanské školy, pan učitel Maňásek, za účasti všech žáků školy, vedl výsadbu ovocných stromů - 150 kusů jabloní Pod bramborem, které doposud plodí.

Dnes my, jako bývalí žáci ZŠ v Kokorách, vzpomínáme na školu s láskou a proto se scházíme pravidelně v restauraci U sousedů v Kokorách. Setkání je vždy po kokorských hodech ve čtvrtek.

Sokolská župa Středomoravská Kratochvilova Přerov se zúčastnila světové gymnaestrády v Amsterodamu.
Na světové gymnaestrádě v Amsterodamu se sokolové z Přerova se neztratili

I když nás bylo hodně, tak každým rokem lidé ubývají. V loňském roce se setkání zúčastnilo 13 osob a letos jen 9, i když někteří nemohli pro nemoc přijít. Dokonce i jeden přijel z Prahy.

Velkým překvapením bylo, když nás navštívil místostarosta OÚ Kokory Petr Kostiha v zastoupení paní starostky, která byla na dovolené. Pohovořil s námi o situaci v obci, o úspěších i činnosti organizací.

V těchto dnech byla obec Kokory oceněna v soutěži Vesnice roku v Olomouckém kraji Za inovativní obec. Nakonec všem popřál zdraví do dalších a hodně spokojenosti.

Tovačov oslavil 70 let od založení pískovny.
Tovačov oslavil 70 let od založení pískovny. Lidé si užili plavbu lodí

Zásluhu na každoročním setkání U sousedů mají manželé Košťálkovi, kteří organizují celou akci.

Alois Košťálek byl ředitelem SPŠ stavební v Lipníku nad Bečvou a Bohumila Košťálková dlouholetou ředitelkou ZŠ v Kokorách. Za to jim patří velké poděkování.

Jan Teimer